اخبار عمومي
تازه ترين خبرها از موضوعات متنوع

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز اين روزها عليرغم فضاي پرتنش سياسي، ثبات و آرامش را تجربه مي‌كند و اين درست خلاف آن چيزي است كه دشمنان با اعمال سخت‌ترين تحريم‌ها قصد داشتند در بازار ارز ايران رخ دهد. در اين ميان، مدتها است كه عليرغم آنكه دلالان بسياري از روزها با طرح مسائل سياسي، خيز برمي‌دارند تا مجدد قيمت‌ها را در بازار بالا ببرند، اما مديريت درست و به جاي بازارساز، بازي آنها را بر هم مي‌ريزد و داستان را به نحو ديگري پيش مي‌برد.

مديريت ارزي چگونه نبض بازار را به دست گرفت؟

بر اين اساس است كه صرافي‌هاي بانكي اعلام مي‌كنند كه بانك مركزي اين روزها بيشتر خريدار ارز است تا فروشنده و اگر هم تزريقي در بازار انجام دهد، به طور قطع، رقمش بسيار ناچيز است؛ اما همين مديريت، دلالان را غافلگير كرده است. البته علاوه بر منابعي كه بانك مركزي اين روزها با مديريت خود از بازار جمع مي‌كند، منابع ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي نيز به كمك آمده و بسياري از نيازهاي ارزي كشور را تأمين كرده است، به خصوص اينكه واردات در مقابل صادرات نيز يكي از روش‌هاي رفع تعهد ارزي است كه اين روزها اتفاقاً با استقبال بسياري مواجه شده است.

مديران نظام بانكي بر اين باورند كه اگر حتي فروش نفت هم به صفر برسد، صادرات غيرنفتي و ارزهاي حاصل از طريق آن مي‌تواند به خوبي نيازهاي ارزي كشور را پاسخگو باشد و البته اثبات اين ادعا هم در روند تأمين ارز مورد نياز واردات ظرف ماه هاي گذشته است. بر اساس آمارهاي رسمي، ميزان بازگشت ارز صادرات نيز ظرف ماه هاي گذشته سرعت گرفته و اين يعني بانك مركزي توان كمتري را براي تأمين مالي بخش وارداتي كشور قرار داده و بيشتر متمركز بر تأمين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي شده است، چراكه صادركننده و واردكننده راه خود را پيدا كرده و ارز را با قيمت‌هاي متعادل و مورد توافق، تأمين مي‌كنند.

نمايه آماري از معاملات ارزي ۹۸

آنگونه كه آمارهاي رسمي از مبادلات ارز از ابتداي سال ۹۸ تا نيمه تيرماه نشان مي‌دهد، بالغ بر ۵ ميليارد يورو خريد ارز از سوي واردكنندگان بابت واردات صورت گرفته و در مقابل، صادركنندگان بالغ بر ۵ ميليارد و ۲۳۸ ميليون يورو ارز براي فروش عرضه كرده‌اند؛ اين در شرايطي است كه ميانگين نرخ خريد يورو در سامانه نيما ظرف اين مدت، ده هزار و ۸۴۱ تومان بوده كه اين رقم در بازار ثانويه به چيزي حدود ۱۰ هزار و ۵۹۷ تومان رسيده است.

از سوي ديگر، ميانگين قيمت موزون سنا براي ارزهاي مختلف بر اساس اسكناس و حواله ارزي نيز نشانگر آن است كه بين دو نرخ ميانگين موزون سنا -اسكناس و ميانگين موزون سنا-حواله ارزي و همچنين بازار ثانويه سامانه نيما، تفاوت‌هايي وجود دارد، به اين معنا كه از ابتداي تيرماه تا يازدهم اين ماه، ميانگين نرخ فروش يورو بر اساس ميانگين موزون سنا (اسكناس) برابر ۱۴ هزار و ۸۴۷ تومان، بر اساس ميانگين موزون سنا (حواله ارزي) برابر با ۱۲ هزار و ۶۷۶ تومان و بر اساس بازار ثانويه سامانه نيما، برابر با ۱۰ هزار و ۵۹۷ تومان بوده است.

ارز فروردين ۹۸ ارديبهشت ۹۸ خرداد ۹۸ تير ۹۸
يورو اسكناس ۱۵۳۱۰۰ ۱۶۳۱۴۲ ۱۵۲۴۵۶ ۱۴۸۴۷۲
حواله ارزي ۱۱۰۱۰۱ ۱۱۳۵۵۵ ۱۲۳۹۶۸ ۱۲۶۷۵۸
دلار اسكناس ۱۳۴۷۷۸ ۱۴۴۷۸۱ ۱۳۳۸۰۹ ۱۲۹۰۹۷
حواله ارزي ۹۳۵۱۷ ۹۹۱۰۶ ۱۱۰۱۰۳ ۱۱۳۱۱۴
درهم اسكناس ۳۷۰۴۰ ۳۹۰۵۵ ۳۶۸۲۷ ۳۵۶۰۲
حواله ارزي ۲۶۰۸۳ ۲۷۸۰۵ ۳۰۲۵۹ ۳۱۰۹۵
يوان اسكناس ۲۰۹۴۰ ۲۱۵۹۳ ۲۰۳۸۴ ۱۹۶۰۱
حواله ارزي ۱۳۲۵۸ ۱۴۸۱۰ ۱۵۹۳۵ ۱۵۸۳۸
روپيه اسكناس ۲۰۰۵ ۲۱۰۵ ۱۹۸۵ ۱۹۴۲
حواله ارزي ۱۲۱۲ ۱۳۶۴ ۱۵۰۲ ۱۵۳۲
لير اسكناس ۲۵۲۱۵ ۲۵۱۲۷ ۲۳۹۳۸ ۲۳۵۱۶
حواله ارزي ۱۶۵۲۷ ۱۷۶۶۹ ۱۷۶۳۹ ۱۷۲۳۹

آمار نشان مي‌دهد كه روند اختلاف بين ميانگين فروش يورو در بازار ثانويه سامانه نيما و ميانگين موزون سنا (اسكناس) مبني بر اين است كه در فروردين ۹۸ تفاوت دو نرخ مذكور نزديك به ۶ هزار تومان در هر يورو يعني حدود ۶۲ درصد بوده كه در خردادماه به ۴ هزار تومان يعني ۳۶ درصد كاهش يافته است؛ ضمن اينكه طي يازده روز تيرماه نيز تفاوت مزبور به حداقل خود از ابتداي سال جاري رسيده است كه دو هزار تومان را نشان مي‌دهد.

در اين ميان آنگونه كه گزارش رسمي معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران هم نشان مي‌دهد، اگرچه روند كاهشي تفاوت دو نرخ در جهت نزديك سازي آنها، اقدامي مثبت بوده ولي لازم است توجه شود كه اولاً طي دوره از ابتداي سال تا يازده تير ۹۸، تقريباً نرخ اسكناس بازار سنا تغييري نداشته و تفاوت ۱۶ درصدي دو نرخ در شرايط فعلي، همچنان بالا و قابل توجه است كه مي‌تواند زمينه ساز استمرار تقاضاي كاذب براي ارز و غيرشفاف شدن درآمدهاي ارزي كشور باشد؛ لذا ضرورت دارد كاهش واقعي دو نرخ و يكسان سازي آن مورد توجه و پيگيري مسئولان ارزي كشور باشد.

فروردين ۹۸ ارديبهشت ۹۸ خرداد ۹۸ تير ۹۸
اختلاف نرخ سنا و نيما (ريال) ۵۸۲۷۹ ۶۰۴۶۶ ۳۹۹۴۶ ۲۰۲۴۷
درصد اختلاف ۶۱.۵ ۵۸.۹ ۳۵.۵ ۱۵.۸

كارنامه ارزي سامانه نيما هم البته نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال ۹۸ تاكنون، بيشترين ميزان معاملات خريد ارز بابت واردات و بيشترين مجموع معاملات فروش ارز صادرتي مربوط به ماه ارديبهشت بوده كه به ترتيب معادل ۲ ميليارد و ۲۹ ميليون يورو و ۲ ميليارد و ۱۵۶ ميليون يورو بوده است. اين در شرايطي است كه در خردادماه سال ۹۸، بر اساس آمارهاي رسمي نسبت به ارديبهشت ماه مجموع معاملات خريد ارز بابت واردات با كاهش ۲۷ درصدي و مجموع معاملات فروش ارز صادراتي نيز با كاهش ۴۲ درصدي مواجه بوده است.

فروردين ۹۸ ارديبهشت ۹۸ خرداد ۹۸ تا ۱۱ تيرماه ۹۸ مجموع
مجموع معاملات خريد ارز بابت واردات (ميليون يورو) ۹۹۱۶۴ ۲۰۲۹.۲۶ ۱۴۷۹.۵۴ ۵۲۱.۱۷ ۵۰۲۱.۶۱
مجموع معاملات فروش ارز صادراتي (ميليون يورو) ۱۲۷۲.۶۷ ۲۱۵۵.۶۴ ۱۲۵۳.۵۶ ۵۵۶.۴۴ ۵۲۳۸.۳۱
ميانگين نرخ خريد يورو در بازار ثانويه (ريال) ۹۴۱۲۸ ۱۰۵۹۱۷ ۱۱۸۰۰۱ ۱۲۸۶۳۷ ۱۰۸۴۰۸
ميانگين نرخ فروش يورو در بازار ثانويه (ريال) ۹۴۸۲۱ ۱۰۲۶۷۶ ۱۱۲۵۱۰ ۱۲۸۲۲۵

۱۰۵۹۶۸

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۴۸:۴۸ ] [ وبلاگ نويس ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب